top of page

DOWNLOADS

Ontdek hoe je beschermingsbewind kunt aanvragen en welke stappen je moet nemen. Lees verder voor gedetailleerde informatie over het bewindvoeringsproces en hoe je de benodigde formulieren kunt invullen.

Verzoek tot onder bewind stelling

Met behulp van dit formulier kun je de rechter verzoeken om beschermingsbewind uit te spreken.

Dit verzoek kan door jouzelf worden ingevuld, maar ook door een familielid of iemand van een zorginstelling.

Degene die het verzoek voor beschermingsbewind indient, wordt de verzoeker genoemd.

De persoon voor wie de beschermingsmaatregel bewind is bedoeld, wordt de betrokkene genoemd. Het is mogelijk dat de betrokkene ook de verzoeker is.

Bewindvoering

Akkoordverklaring

De rechter wil graag weten of er een partner en/of meerderjarige kinderen zijn. Als die er niet zijn, wil de rechter weten of er ouders en/of meerderjarige (half)broers/(half)zussen zijn. In het verzoekformulier dien je de gegevens van de familieleden van de betrokkene in te vullen:

  • Partner en meerderjarige kinderen of, als die er niet zijn:

  • Ouders en/of meerderjarige broers en zussen.

De familieleden die je in het formulier vermeldt, worden beschouwd als belanghebbenden.

Als er al mentorschap loopt, is de mentor ook een belanghebbende.

Het is belangrijk om de mentor ook op het formulier te vermelden.

Vraag de belanghebbende(n) of zij akkoord gaan met bewindvoering en de voorgestelde bewindvoerder(s). Als zij akkoord gaan, moet er een akkoordverklaring worden ondertekend en meegestuurd worden met het verzoek tot onderbewindstelling.

 

Ontdek alles over het betrekken van belanghebbenden bij het bewindvoeringsproces. Leer hoe je hun gegevens correct invult in het verzoekformulier en waarom het verkrijgen van hun akkoord van essentieel belang is voor een soepele onderbewindstelling. Lees in de toelichting hieronder voor gedetailleerde instructies en handige tips.

Bewindvoering

Toelichting

Dit formulier kan worden gebruikt voor het aanvragen van een bewind en geeft uitleg over de punten in het formulier.

Bewindvoering

Intake formulier

Dit formulier wordt gebruikt bij het intakegesprek van een onder bewindstelling of budgetbeheer. Het formulier is zeer uitgebreid en misschien is niet alles voor jou van toepassing.

Bewindvoering en budgetbeheer
bottom of page