top of page

DOWNLOADS

Op deze pagina vindt je alle relevante links en downloads naar diversen documenten.

Verzoek tot onder bewind stelling

Met dit formulier verzoek je de rechter om het bewind uit te spreken.

Dit verzoek kan jezelf invullen of iemand van je familie of zorginstelling.

De persoon die de aanvraag voor bewind indient is de verzoeker.

De persoon voor wie de beschermingsmaatregel bewind is bedoeld, heet de betrokkene. De betrokkene kan ook de verzoeker zijn.

Bewindvoering

Akkoordverklaring

De rechter wilt weten of er een partner en of meerderjarige kinderen zijn. Als die er niet zijn wilt de rechter weten of er ouders en/of meerderjarige (half) broers / (half) zussen zijn. In het verzoek formulier zet je de gegevens van familieleden van de betrokkene:

  • partner en meerderjarige kinderen of, als die er niet zijn:

  • ouders en/of meerderjarige broers en zussen

De familieleden die u in het formulier noemt, zijn belanghebbenden.

Loopt er al mentorschap? De mentor is dan ook belanghebbende.

Noem de mentor daarom ook op het formulier.

Vraag de belanghebbende(n) of zij het eens zijn met bewind en de voorgestelde bewindvoerder(s). Zijn zij het eens dan moet er een akkoordverklaring ondertekend worden en mee gestuurd worden met het verzoek tot onder bewindstelling.

Bewindvoering

Toelichting

Dit formulier kan worden gebruikt voor het aanvragen van een bewind en geeft uitleg over de punten in het formulier.

Bewindvoering

Intake formulier

Dit formulier wordt gebruikt bij het intakegesprek van een onder bewindstelling of budgetbeheer. Het formulier is zeer uitgebreid en misschien is niet alles voor jou van toepassing.

Bewindvoering en budgetbeheer
bottom of page